Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο