Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-32003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,  για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  22-5-2019  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα  11:00     έως  12:00 π.μ., στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο