Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4583/2018, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29-5-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 12:00 έως 13:00, στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο