Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, του Γραφείου Διαβατηρίων Β/Α Αττικής, της Δ.Α.Α./Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και της Λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, του Γραφείου Διαβατηρίων Β/Α Αττικής, της Δ.Α.Α./Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και της Λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7-11-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ., στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο