Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο