Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση των Υπηρεσιών (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο