Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων & Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων & Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο