Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και οργανικών μονάδων που συνεργάζονται και υποστηρίζονται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και οργανικών μονάδων που συνεργάζονται και υποστηρίζονται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο