Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο