Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Α’ ΔΟΥ Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Α’ ΔΟΥ Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο