Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων)

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο