Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 118330/17-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΚΗ-Σ65) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο