Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας – Ξάνθης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δράμας διακηρύττει ότι την 13-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. – 12.00 μ.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Δράμας η Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας – Ξάνθης.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο