Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9-3-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:65ΙΗΗ Ο55) για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου.

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο