ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 12-07-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως και 12:00 μ., θα γίνει στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52), Α΄Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των χώρων συντήρησης και ταξινόμησης αρχειακού υλικού της Δ/νσης Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά αντικείμενα:
6ΣΨΙΗ-6ΗΕ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΑΚ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο