Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας και του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. Ο.Ε. 126132/08-12-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας και του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο