Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. πρωτ. 37655 ΕΞΕ 2024/02-04-2024 (ΑΔΑ: 651ΠΗ-45Ψ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο