Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α) όπως ισχύει και με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:Ψ94Η-6ΜΞ), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο