ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΙΟΥ