Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Ερέτριας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. 83035 ΕΞΕ 2022/ 29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΟΚΗ-ΕΓ3) , αρχικής διακήρυξης επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Ερέτριας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο