Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τελωνείου Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και υποχρεώσεις της από 22-11-2023 Θεωρημένης διακήρυξης δημοπρασίας από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΕΕΜΗ-Π6Π).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο