Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας- Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρρύσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας- Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο