Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας, τις 10-04-2024, την διενέργεια Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο