Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων Αττικής

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 23-11-2020 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:628ΣΗ-ΣΓΧ), για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων Αττικής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15, στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο