Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Nέας Περάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 8-04-2021 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:68ΜΣΗ-ΕΡΔ), για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Περάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15, στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο