Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. & Τ.Α. Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
ΨΟ4ΩΗ-ΞΔΖ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. & Τ.Α. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤ..pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο