Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής δ ιακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 27-10-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 12.519,10 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας 11.819,10 τ.μ. περίπου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους μικτής επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου. Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών και αναλυτικά περιγράφονται στο από 3-5-2023 κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο