Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικά αντικείμενα:
9406Η-ΒΔΧ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝ.ΔΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦ.ΠΕΡΙΟΥΣ..pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ Δ K Π 15-4-22.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ ΔΝΣΗΣ ΔΠ _ ΚΠ 14-3-22.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ Δ T Υ 13-5-22.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΔΠ 4-4-22.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο