Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής, διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 15-6-2020 αρχικής μας διακήρυξης,επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ΚεντρικώνΥπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων).
Η δημοπρασία θα γίνει στις  31-7-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 έως12:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2118451.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο