Διακήρυξη A’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αποθηκευτικού χώρου Αρχαίων Αντικειμένων στα Μέγαρα Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι : Επαναλαμβάνεται η από 22/09/2022 θεωρημένη αρχική διακήρυξη (ΑΔΑ:9ΥΒΩΗ-Σ18) για τη στέγαση Αποθηκευτικού Χώρου Αρχαίων Αντικειμένων στα Μέγαρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο