Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 22-9-2022 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Αττικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 581 τ.μ. περίπου, δηλαδή γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 420 τ.μ. περίπου, αποθηκευτικούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 45 τ.μ. περίπου (οι οποίοι μπορεί να είναι και υπόγειοι) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως αυτοί αναλύονται στο από 13-7-2020 κτιριολογικό πρόγραμμα της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στεγασμένους και ασφαλείς χώρους στάθμευσης πέντε (5) τουλάχιστον αυτοκινήτων.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο