ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Ζ΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Z΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04-12-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο