Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι: Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 03/08/2022 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΖΝΧΗ-ΡΕΞ) για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης.

icon Επισυνάπτεται η διακήρυξη

icon Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο