ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΝΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΩΡΑ: 11:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΟΔΟΣ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 2ος ΟΡΟΦΟΣ.

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.pdf
Ρ4ΖΓΗ-1ΚΩ-1.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο