Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των Συστεγαζόμενων Υπηρεσιών Αυτής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:61Β8Η-3ΑΠ) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των Συστεγαζόμενων Υπηρεσιών Αυτής.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο