Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου Λέσβου

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου Διακηρύσσει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 07-02-2023 αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΖΛΣΗ-8Ψ0), επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου Λέσβου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο