Ανάκληση διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων αποφασίζει την ανάκληση της αρ. πρωτ. 66750 ΕΞΕ 2024/6-6-2024 (ΑΔΑ:6Φ4ΑΗ-ΒΩΒ) Α’ επαναληπτικής διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων.

Επισυνάπτεται η ανάκληση της διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο