Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 19-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο