Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 23369/29-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ6ΘΗ-ΡΧΝ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο