Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Α΄ επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μοιρών και Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς με επισυναπτόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα και τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την αρχική διακήρυξη δημοπρασίας.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο