Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου Λέσβου

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου Διακηρύσσει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 07-02-2023 αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ:9ΟΣΒΗ-Η0Τ), επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου Λέσβου.

 

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο