Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Παξών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 89026/15-10-18 (ΑΔΑ: 7Υ9ΥΗ-Θ5Ξ) θεωρημένης αρχικής μας Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Παξών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας στον οδό Λεωφ. Αλεξάνδρας 38Β στην Κέρκυρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο