Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη των Γρεβενών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 03.02.2023 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας – εκμίσθωσης, παρατίθενται α) στην αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑ: 63ΓΠΗ-ΨΔ4) και β) στην διακήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΨΖΞΗΗ-ΧΝΖ) ή δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών (αρμόδιος υπάλληλος Βασιλοπούλου Μαρία τηλ. 2462028115, 2462352131, mail: m.vasilopoulou@gspp.gr).

Σχετικά αντικείμενα:
05 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΨΖΞΗΗ-ΧΝΖ .pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο