Διακήρυξη 6ης επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Περ/κή Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ) στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης – Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ηρακλείου και Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου).
Η δημοπρασία θα γίνει την 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης στην οδό Γ.Γεωργιάδη 65.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο