Διακήρυξη 4ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας και Υφισταμένων Υπηρεσιών Έδρας της.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο