ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4ης Επαναλήψεως δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης – Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης -Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ηρακλείου και Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4ης Επαναλήψεως δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος  για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης – Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης -Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ηρακλείου και Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου)

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο