Διακήρυξη 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. 124166 ΕΞΕ 2023/4-12- 2023 ΑΔΑ:9ΗΝΡΗ-ΔΣ4 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο εμβαδού 279,00 μ2 συνολικής μικτής επιφανείας (244 τ.μ. μικτής επιφανείας γραφειακοί χώροι και 35 τ.μ. μικτής επιφανείας αρχειακοί) με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 2.000 (δύο χιλιάδων) ευρώ για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο