ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης Επαναλήψεως δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη συστέγαση της 1ης & 2ης υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης Επαναλήψεως δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη συστέγαση της 1ης & 2ης υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου Yπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. 3258/3-6-2016 ΑΔΑ:7ΝΧ6Η-ΔΥ5 αρχικήςδιακήρυξης

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο