Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού & Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σχετικά αντικείμενα:
ΩΖΤΡΗ-ΩΘΓ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο