Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ : ΩΤΚ6Η-1Ε0

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑ : ΒΙΥΗΗ-ΘΕΨ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο